W ostatnich latach powstało wiele ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich działających w Kościele Katolickim.
Duch Święty zachęca dziś Kościół do promowania powołania i misji wiernych świeckich.

Jest to jeden z Darów Ducha Świętego na obecne czasy w których coraz bardziej dochodzą do głosu przedstawiciele i zwolennicy usunięcia z życia społeczeństw Boga i dyskryminowanie i ośmieszanie tych, którzy głoszą Jego Słowo i Prawdę.

Co czynić, by Chrystusowe orędzie dotarło do młodych niechrześcijan, którzy są przyszłością całych kontynentów? Jest oczywiste, że zwykłe środki duszpasterskie już nie wystarczają: potrzeba stowarzyszeń i instytucji, grup i specjalnych ośrodków, inicjatyw kulturalnych i społecznych dla młodzieży. Oto pole, na którym współczesne ruchy kościelne mają szeroką przestrzeń działania. (Jan Paweł II, Redemptoris missio 37)

Krótka charakterystyka Ruchów i Wspólnot Chrześcijańskich

Wytrwałość to droga do nieba

Pozdrawiam

Administrator